Xəzər Xəbər

Azərbaycana idxal ediləcək ət və ət məhsulları ilə bağlı yeni tələb qoyulub

Cəmiyyət | 11:12 • 11 Dekabr 2023
Azərbaycana idxal ediləcək ət və ət məhsulları ilə bağlı yeni tələb qoyulub

Azərbaycana idxal ediləcək ət və ət məhsulları ilə bağlı yeni tələb qoyulub.

Xezerxeber.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunması üçün təhlükəsizliyini təsdiq edən müvafiq sənədlə müşayiət edilməli olan qida və yem məhsullarının Siyahısı”nda əksini tapıb.

Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunması üçün təhlükəsizliyini təsdiq edən müvafiq sənədlə müşayiət edilməli ət, toyuq və hindişka məhsulları aşağıdakılardır:

 

Sıra

№-si

Malların adları və ya kateqoriyaları

XİF MN

üzrə kod

1.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0201 10

 

2.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüklü parçaları

 

0201 20

3.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüksüz parçaları

0201 30

4.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş cəmdəkləri və şaqqaları

0202 10

 

5.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümüklü digər parçaları

 

0202 20

6.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümükdən ayrılmış əti

0202 30

7.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 11

8.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları

0203 12

9.

Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 19

10.

Dondurulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0203 21

11.

Dondurulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onlardan parçalar

0203 22

12.

Dondurulmuş donuz ətinin digər hissələri

0203 29

13.

Təzə və ya soyudulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 10

14.

Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 21

15.

Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin digər sümüklü parçaları

0204 22

 

 

16.

Təzə və ya soyudulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 23

17.

Dondurulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 30

18.

Dondurulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları

0204 41

19.

Dondurulmuş qoyun ətinin sümüklü digər parçaları

0204 42

20.

Dondurulmuş sümüksüz qoyun əti

0204 43

21.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti

0204 50

22.

Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti

0205 00

23.

İribuynuzlu mal-qaranın təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 10

24.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın dilləri

0206 21

25.

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qaraciyəri

0206 22

 

 

26.

 

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 29

(0206 29

100 0

istisna olmaqla)

27.

Donuzların təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 30

28.

Donuzların dondurulmuş qaraciyəri

0206 41

29.

Donuzların dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 49

 

 

30.

 

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 80

(0206 80

100 0

istisna olmaqla)

 

 

31.

 

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 90

(0206 90

100 0

istisna olmaqla)

32.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 11

33.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti

0207 12

 

34.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

 

0207 13

 

35.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

 

0207 14

 

 

36.

Hindtoyuğunun hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 24

37.

Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış dondurulmuş əti

0207 25

38.

Hindtoyuğunun təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 26

39.

Hindtoyuğunun dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 27

40.

Ördəklərin hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 41

41.

Ördəklərin hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş əti

0207 42

42.

Ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 43

43.

Ördəklərin təzə və soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 44

44.

Ördəklərin dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 45

45.

Qazların hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti

0207 51

46.

Qazların hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş əti

0207 52

47.

Qazların təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri

0207 53

48.

Qazların təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 54

49.

Qazların dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

0207 55

 

50.

Firəngtoyuqlarının təzə, soyudulmuş və ya

dondurulmuş əti və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

 

0207 60

 

51.

Evdovşanlarının və ya dovşanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

 

0208 10

52.

Primatların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

0208 30

 

 

53.

Balinaların, delfinlərin və dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi), lamantinlərin və dyoqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi), suitilərin, dəniz şirlərinin və morjların (Pinnipedia yarımdəstəsinin məməliləri) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida

üçün yararlı olan əlavə məhsulları

 

 

0208 40

 

54.

Sürünənlərin (ilanlar və tısbağalar da daxil olmaqla) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

 

0208 50

55.

Dəvələrin və dəvəkimilər fəsiləsinin digər heyvanlarının (Camelidae) təzə, soyudulmuş və ya

0208 60

 

 

 

dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları

 

 

56.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş digər ətlər və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları (ev göyərçinləri, ov heyvanları, şimal maralı və digərləri)

 

0208 90

 

57.

Əridilməmiş və ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi

 

0209 10

 

58.

Əridilməmiş və ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu və ya duzlu suda olan qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən

ayrılmış ev quşunun piyi

 

0209 90

 

59.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları

 

0210 11

60.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin döş hissəsi və onun parçaları

0210 12

61.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin digər hissələri

0210 19

 

62.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş, sümüklü və ya sümüksüz iribuynuzlu mal-

qara əti

 

0210 20

 

Xəbər lenti